Till innehåll på sidan

Vision

Vår vision:

Lindeparken skall vara en föregångsskola när det gäller måluppfyllelse avseende elevernas kunskaps- och sociala utveckling.

Vi skall vara ”En särskilt bra skola att växa i”.
Världsbäst för varje elev.

Vårt mål:

Är att efter avslutad utbildning har alla elever;

  • Någon form av arbete/aktivitet
  • Goda kunskaper/förmågor för ”eget” boende
  • En god förberedelse för en aktiv fritid
  • Intresse och förmåga att ta ansvar och att få inflytande

Vår profil:

Hälsa och Kultur, är en resurs att nå andra mål i undervisningen.

Dela: