Utbildning

Antal: 5

  • VFU/lärarutbildning

    Studerar du till lärare och är intresserad av särskolan som skolform? Då är du välkommen att förlägga din VFU hos oss. Du kan göra såväl hela eller delar av VFU:n på Lindeparken.

    Kategorier:
  • Utbildningar

    Lindeparkens undervisning grundar sig på en pedagogisk plattform där eleven alltid finns i centrum och all undervisning ska leda till något för eleverna.

    Kategorier: