Styrdokument

Antal: 5

 • Vision

  Vår vision:

  Lindeparken skall vara en föregångsskola när det gäller måluppfyllelse avseende elevernas kunskaps- och sociala utveckling.

  Kategorier:
 • Vår pedagogiska plattform

  Allt vi erbjuder skall leda till något för eleverna, ”Eleven i centrum”. I varje situation bygger vi på elevens utvecklingspotential och förmågor.

  Vår utgångspunkt är ett systemiskt synsätt där vi tar ansvar för det sammanhang vi skapar.  Eleverna är beroende av det sammanhang vi skapar i skolan, vi kan möjliggöra eller försvåra
  elevernas utveckling och lärande.

  Kategorier: