Styrdokument

Antal: 5

 • Arbetssätt

  Vi arbetar aktivt för att skapa en god didaktisk miljö där eleverna känner sig trygga.

  Kategorier:
 • Pedagogik

  Vår pedagogiska plattform

  Allt vi erbjuder skall leda till något för eleverna, ”Eleven i centrum”.
  I varje situation bygger vi på elevens utvecklingspotential och förmågor.

  Kategorier:
 • Vision

  Vår vision:

  Lindeparken skall vara en föregångsskola när det gäller måluppfyllelse avseende elevernas kunskaps- och sociala utveckling.

  Kategorier: