Miljö

Antal: 3

  • Skolfakta

    Lindeparken är en gymnasiesärskola som ligger i Skärholmen. Skolan erbjuder ett individuellt program med sex ämnesområden och det nationella programmet Estetiska verksamheter.

    Kategorier:
  • Skolans historia

    Lindeparken öppnade portarna 1967 och var ett betydelsefullt led i det handlingsprogram som Stockholms stad inledde år 1951 med antagandet av en generalplan för undervisning och vård av psykiskt utvecklingsstörda (som det hette på

    Kategorier: