Individuellt program Gysär 13

Antal: 2

  • Individuella program

    Utbildningen på ett individuellt program stärker din självkänsla och din tro på vad du klarar av. Du får arbeta utifrån dina förutsättningar och tidigare erfarenheter. Målsättningen är att du får en bra grund för ett självständigt och meningsfullt liv. Individuellt program erbjuds dig som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program.

    Vi arbetar inom sex olika ämnesområden. En vecka kan till exempel innehålla bild och form, dataundervisning, matlagning med inköp samt studiebesök.

    I de individuella programmen ingår ämnesområdena: