Synpunkter och klagomål

Kontakt gällande synpunkter och klagomål till skolan

Du kan kontakta oss via brev, e-post, telefon, blankett (se nedan) eller direktkontakt/besök. Vid direktkontakt kan du tala med personal eller rektor.

Här finns dokument för synpunkts- och klagomålshantering. Du kan fylla i blanketten digitalt om du har programmet Word eller så kan du skriva ut den och fylla i den för hand och skicka in den till oss.

Lindeparkens gymnasiesärskola
Ekholmsvägen 80
127 48 Skärholmen
08-508 46 740
lindeparkensgymnasiesarskola@stockholm.se

Kontakt med Utbildningförvaltningen eller Skolinspektionen

Vid frågor som eleven/ vårdnadshavaren inte kan eller vill ta direkt med skolan kan skickas till Utbildningsförvaltningen:
http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Synpunkter--klagomal/

Här går det även att kontakta Utbildningsförvaltningen anonymt.

Om eleven eller vårdnadshavaren anser att skolan inte följer det som gäller för den pedagogiska verksamheten kan de kontakta Skolinspektionen: https://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/

Dela:
Kategorier: