Studievägledning

Val av utbildning, praktik och arbete

Studie- och yrkesvägledare på Lindeparken: Marlin Issa, 076-8252245.

Studie- och yrkesvägledaren på Lindeparkens gymnasiesärskola ger dig stöd och vägledning i sådant som gäller studier, praktik, arbete och Arbetsplatsförlagt Lärande. Målet med studie- och yrkesvägledningen är att hjälpa dig som elev att utveckla din kunskap om dig själv i relation till olika utbildningar och yrken.

När du går ditt sista läsår i grundskolan/grundsärskolan får du komma till Lindeparkens gymnasiesärskola och prova på den utbildning du är intresserad av under tre dagar.

För att få denna "prova på-praktik", kontaktas Studie- och yrkesvägledaren på Lindeparkens gymnasiesärskola. 

Kontaktperson inför prova-på-period

Marlin Issa
Studie- och yrkesvägledare

Lindeparkens gymnasiesärskola
Besöksdress: Bredholmstorget 4, 127 48 Skärholmen
Postadress: Ekholmsvägen 80, 127 48 Skärholmen
Telefon: 076-8252245
marlin.gorgis.issa@stockholm.se

Inför prova-på-period

De två dokumenten i högerspalten under "Relaterade dokument" ska fyllas i utförligt inför prova-på-perioder på Lindeparken och skickas till Marlin Issa. 

Dela: