Till innehåll på sidan

Studievägledning

Här får du stöd och vägledning i dina val.

Val av utbildning, praktik och arbete

Studie- och yrkesvägledaren på Lindeparkens gymnasiesärskola ger dig stöd och vägledning i sådant som gäller studier, praktik, arbete och Arbetsplatsförlagt Lärande. Målet med studie- och yrkesvägledningen är att hjälpa dig som elev att utveckla din kunskap om dig själv i relation till olika utbildningar och yrken.

När du går ditt sista läsår i grundskolan/grundsärskolan får du komma till Lindeparkens gymnasiesärskola och prova på den utbildning du är intresserad av under tre dagar.

Miia Järvelä
Studie- och yrkesvägledare

Lindeparkens gymnasiesärskola
Besöksdress: Bredholmstorget 4, 127 48 Skärholmen
Postadress: Ekholmsvägen 80, 127 48 Skärholmen
Telefon: 076-825 22 45
mia.jarvela@edu.stockholm.se

Dela: