Skolskjuts

Telefon

076-1291922         

E-post

skolskjuts.LPG@stockholm.se

Vid eventuell ändring av skolskjuts, klagomål eller annat som kan beröra skolskjuts.

 

Vårdnadshavares ansvar:

  • Avbeställning av skolskjuts vid sjukdom/frånvaro, minst 45 minuter före avtalad avresetid
  • Meddela ev. ändring av restid/adress till skolan minst 14 dagar i förväg

  • Om eleven blir sjuk under skoldagen ska skolskjutsen avbokas och sjukresemedel som anordnas av målsman ska anlitas

  • Resor som har andra destinationer än till och från skolan är vårdnadshavares ansvar

 

 

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: