Till innehåll på sidan

Skolans regler

Ordningsregler för Lindeparkens gymnasiesärskola och KTT

>> Skriv ut ordningsreglerna

Alla elever och all personal ska kunna trivas och känna sig trygga på Lindeparken. Därför ska vi visa hänsyn och respekt mot varandra, både när vi pratar och skriver, och genom vårt sätt att vara mot varandra, både under lektionerna, på KTT och på fritiden. 

Det betyder tex att:

 • Vi lyssnar på varandra.
 • Vi ser och hälsar på varandra.
 • Vi är schysta mot varandra.
 • Vi hjälper varandra.
 • Vi kommer i tid, och stör inte varandra i skolarbetet. Alla har rätt till arbetsro.
 • Vi tar av oss ytterkläder och ryggsäckar, innan vi ställer oss i matkön.

Vi är rädda om vår miljö och varandra. Det betyder att:

 • Vi är rädda om vår miljö inne i och utanför Lindeparken.
 • Vi berättar för någon vuxen, när något allvarligt har hänt.
 • Vi röker inte på Lindeparkens område.

                                                                                                  

Alla elever och all personal skall känna sig trygga på Lindeparken. Föremål som stör vår verksamhet eller riskerar att skada någon är inte tillåtna. Det betyder att:

 • Vi tar inte med oss saker som kan skada någon till skolan eller KTT.
 • Skolan och KTT alltid kommer att ta hand om föremål som kan skada någon.

 

Elever och personal får låna skåp. Där får man bara förvara ytterkläder, väskor och material som hör till skolarbetet eller KTT. Skåpen tillhör Lindeparken, och man får bara använda skåpen om man följer reglerna som gäller för Lindeparkens skåp. Det innebär att:

 • Lindeparkens personal öppnar skåp, om man kan tro att det finns otillåtna föremål där.
 • Skolan och KTT beslagtar farliga och otillåtna föremål om de finns i skåpen eller på andra platser på Lindeparken.
 • Skolan och KTT anmäler till polis om det finns stöldgods, droger, vapen eller andra farliga saker i skåpet eller andra platser på Lindeparken.

                                                                                                                

Det som är ett brott i samhället utanför Lindeparken, är också ett brott i skolan och på KTT.

Det betyder att:

 • Det är inte tillåtet att hota varandra.
 • Alla brott polisanmäls tex klotter, skadegörelse och stöld.
   

Bara de elever som deltar i undervisningen eller går på KTT, personal på Lindeparken eller andra som har ett legalt ärende får vistas i Lindeparkens lokaler utan tillstånd. Olaga intrång polisanmäls alltid.

 

Så här säger lagen om skolans ordningsregler:

”Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler.”     Skollagen 5 kpt, 5 §

Så här säger skolverket om ordningsregler:

”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. En förutsättning för detta är att elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har respekt för varandra. Eleverna ska beredas möjlighet att delta i utformningen av lärandemiljön, bland annat genom att medverka i utarbetandet av ordningsregler.”  Skolverket, juridisk vägledning 2014.        

Dela: