Samarbeten/projekt

Ella och Caravan 2000

 

 

http://wp8-guide.blogspot.se/

Lindeparkens gymnasiesärskola är medlem i organisationen Caravan, ett nätverk av europeiska organisationer. Caravan arbetar för funktionshindrades rättigheter och möjligheter.
Lindeparkens gymnasiesärskola har genom sitt medlemsskap i organisationen Caravan, deltagit i Grundtvigprojektet ELLA, European Lifelong Learning  Academy, mellan åren 2013 -2016. Det har gett elever från skolan och KTT möjlighet att resa till Litauen och Serbien och tillsammans med ungdomar och vuxna från andra europeiska länder delta i olika work shops.

 Läs mer om Ella 

Mer om Caravan 2000

Lindeparken samarbetar internationellt med Caravan 2000.

http://www.caravan2000.eu/
Rörelsen Caravan 2000 grundades 1996. Det är en rörelse i Europa och Mellanöstern för personer och organisationer som står för lika rättigheter och social integration av alla missgynnade grupper. Caravan 2000 förbundsmedlemmar anser att mångfald kan berika samhället och de syftar till att skapa interkulturell förståelse i alla dimensioner och sfärer av mänskligt liv och aktivitet.

Rörelsen Caravan 2000 sträcker sig genom Europa och Mellanöstern och når följande länder: Albanien, Kroatien, Danmark, England, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Israel, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Ryssland, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet och Ukraina.

Fullvärdiga medlemmar i Caravan 2000 är de nationella kommittéerna från: Frankrike, Tyskland, Grekland, Israel, Lettland, Malta, Polen, Turkiet och Sverige.

Tidigare internationella samarbeten

Nätverksträff för unga med handikapp i Madrid 2011.
>> 2011

Nätverksträff för unga med handikapp i Stockholm 2012.
>> 2012

 

 

Samarbete med IFAH

IFAH, Idrottsföreningen för alla handikappade” är en av Sveriges äldsta idrottsföreningar för funktionsnedsatta.  Sedan ett flertal år har Lindeparken en god samverkan med föreningen. Vid ett flertal tillfällen har föreningen genomfört prova-på-tillfällen och ”idrottskola”  för skolans elever efter ordinarie skoltid i  bland annat bordtennis och innebandy. Detta har resulterat i att ett flertal elever börja träna aktivt i föreningens ordinarie träningsgrupper.

IFAH har även fungerat som en praktikplats för elever som går Estetiska programmet ”Hälsa,Idrott och fritid” där såväl idrotts/fritidsledaruppgifter som administrativa sysslor erbjudits.

IFAH arrangerar även diverse skolturneringar där vi deltar med våra elever.” 

Tillsammans är vi starkare

 ”Kontaktnätverk om rättigheter för ungdomar med funktionsnedsättning”
Madrid-Oktober 2011
 

36 ungdomar från Sverige, Spanien och Grekland träffades i staden Madrid för att delta i ett ungdomsutbyte ”Tillsammans är vi starkare” under 7 dagar (23 - 30 oktober 2011).  Syftet med projektet var att starta och utveckla ett europeiskt kontaktnätverk om rättigheter för ungdomar med funktionsnedsättning.

Motivet med att genomföra projektet ”Tillsammans är vi starkare” var att hjälpa ungdomar med utvecklingsstörning att skapa INTERNATIONELL FÖRSTÅELSE för deras livssituation och stärka dem att uppnå självständighet och delaktighet i samhället genom inkludering på arbetsmarknaden, fritids och kulturlivet.

Genom workshops, presentationer och grupparbeten jämförde ungdomar metoder, idéer och erfarenheter om deras dagliga liv för att kunna analysera sina livsvillkor och komma med förslag på förbättringar. Analys av och diskussion om dokumentet "Konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning" ökade kunskapen om förståelse för principerna om FRIHET, DEMOKRATI, RESPEKT OCH INTERNATIONELL FÖRSTÅELSE.

De unga deltagarna hoppas att nå synlighet och representation i samhället på ett nytt sätt genom att sprida kunskap om deras europeiska kontaktnät. De hoppas att komma med nya förslag som kan påverka politiker, arbetsgivare och samhället.

De organisationer som var partners i detta ungdomsutbyte är Lindeparken Gymnasiesärskola / St. Erik Gymnasiesärskola - Stockholm, Afanias Studio 3 – Madrid och Estia – Aten.

 

Dela: