Till innehåll på sidan

Samarbeten/projekt

Vi samarbetar med olika externa projekt och arrangemang inom skolans profiler Kultur och Hälsa.

MR_Medverkande rörelser

MR_Medverkande rörelser är en tillgänglig plats där alla deltar på sina egna villkor. Tillsammans utövar vi rörelser som leder till rörelser som återvinner rörelser, där vi kommunicerar med varandra på andra språk än det talade. MR skapas ihop, där ingen och alla styr på samma gång. MR omformulerar den interaktiva dansföreställningen, dansworkshopen och dansklassen som begrepp och metod.

MR är resultatet av flera års forskande kring minne, deltagande och tillgänglighet inom projekten Kroppsfunktion och (im)perfekta koreografier. MR är den mänskliga rättigheten att medverka.

”Här inne kan man inte göra fel. Skönt.” – elev från Lindeparkens gymnasiesärskola

”Gruppen konstaterar att det är skönt med tystnad. Inga förväntningar. Kravlös kommunikation.” – Personal från Lindeparkens gymnasiesärskola

Under 2019 stöds MR_ av Lindeparkens gymnasiesärskola/Specialpedagogiska myndigheten, Socialstyrelsen och Region Stockholm. 

Se filmklipp från Medverkande rörelse

Artikel om skolans medverkan i projektet Medverkande rörelser

Samarbete med IFAH

IFAH, Idrottsföreningen för alla handikappade är en av Sveriges äldsta idrottsföreningar för funktionsnedsatta. Sedan ett flertal år har Lindeparken en god samverkan med föreningen. Vid ett flertal tillfällen har föreningen genomfört prova-på-tillfällen och ”idrottskola”  för skolans elever efter ordinarie skoltid i bland annat bordtennis och innebandy. Detta har resulterat i att ett flertal elever börja träna aktivt i föreningens ordinarie träningsgrupper.

IFAH arrangerar även diverse skolturneringar där vi deltar med våra elever.

 

Dela: