Till innehåll på sidan

Skolsköterska

Skolsköterskan

Ulrika Aulin finns på skolan varje tisdag och varannan fredag, ojämna veckor.

  • Utför hälsoprofiler och hälsokontroller.
  • Erbjuder hälsosamtal och stödsamtal till elever.
  • Ansvarar för skolhälsojournaler.
  • Ger vaccinationer, kompletterar enligt skolhälsoprogrammet.
  • Har öppen skolhälsomottagning, - bedömning, behandling och rådgivning,
  • Samverkar med andra verksamheter i kommun och landsting i ärenden som rör enskilda elever, ex. remitterar vid behov till sjukvården, samarbetar med ungdomsmottagningen.
  • Besök till skolläkare bokas via skolsköterskan. 

Antal: 1