Till innehåll på sidan

Skolläkare

"Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem" - Skollagen kap. 14.

 

Antal: 1