Till innehåll på sidan

Elevhälsoteamet

Elevhälsan på Lindeparkens gymnasiesärskola arbetar förebyggande och hälsofrämjande för alla elevers lärande och utveckling.

I samarbete med skolans övriga personal, elever och föräldrar skapar vi lärmiljöer där varje elevs individuella utveckling mot utbildningens mål och mot god personlig utveckling möjliggörs.

Elevhälsoteamet som består av specialpedagog, förstelärare, studie- och yrkesvägledare, skolkurator, skolsköterska och gruppchef för assistenter träffas kontinuerligt och under strukturerade former varje vecka.

Elevhälsan har även tillgång till skolans rektor, skolläkare, gruppchef för korttidstillsyn.

Antal: 10