Programmet för samhälle, natur och språk

Programmet för samhälle, natur och språk kan inte längre sökas av nya elever men fortsätter som vanligt fram t.o.m våren 2019.

Programmet är för dig som vill få kunskaper om samhället, olika samhällsfrågor
och människors livsvillkor. Du får också möjlighet att studera språk, media
och miljö. I undervisningen får du arbeta med olika metoder för att samla in
och använda information.
Utbildningen utvecklar elevernas förmåga att kommunicera på svenska och
engelska. Även kunskaperna om it och digitala medier för kommunikation
och lärande utvecklas.

Programplan Samhälle, natur och språk

Poängplan Samhälle, natur och språk

Dela: