Programmet för estetiska verksamheter

Programmet för estetiska verksamheter kan inte längre sökas av nya elever men fortsätter som vanligt fram t.o.m våren 2020.

På programmet får eleverna pröva att kommunicera med bild, text och ljud. Utbildningen på programmet har ingen utpräglad yrkesinriktning men bör kunna leda till att eleven kan delta i olika konstnärliga projekt och fortsätta att studera eller arbeta inom det estetiska området. Kunskaperna kan också vara användbara inom förskola och olika fritidsverksamheter för barn.

På de nationella programmen finns ämnen som alla ska läsa, gymnasiesärskolegemensamma ämnen. Dessutom finns programgemensamma ämnen, programfördjupning och ett individuellt val.

Vill du veta mer kan du kontakta vår Studie- och yrkesvägledare Marlin Issa, 076-8252245.

Programbeskrivning Estetiska verksamheter

Poängplan Estetiska verksamheter

Dela:
Kategorier: