Ingrid Larsson

Arbetstider:

Måndag - Fredag kl. 8:30-15:00

Kurator
• Erbjuder stödsamtal.
• Erbjuder hjälp till elever och föräldrar vid myndighetskontakter.
• Hjälper till med ansökningar och överklagan enligt gällande insatser enligt LSS-lagen, Socialtjänstlagen, Försäkringskassa och Habilitering.
• Ger upplysningar och information om samhällsstöd.
• Är behjälplig vid fondansökningar.
• Hjälper till att hitta intresseorganisationer och fritidsaktiviteter.
• Ansvarar för förberedelse tillsammans med LSS –handläggare inför PRAO ut och ansökan om Dagligverksamhet enligt LSS.

photo of Ingrid Larsson

Ingrid Larsson

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-825 29 64