Organisation

Lindeparkens ledningsgrupp:

Johanna Eriksson Rektor
Kristina Axelsson Administrativ chef
Marlene Byström Gruppchef elevassistenter

 

Pedagogisk ledningsgrupp

Agneta Viklund Arbetslagsledare
Karin Techel Arbetslagsledare
Tuija Rämö Arbetslagsledare och övergripande Specialpedagog
Linda Hammarström Förstelärare
Josefina Ström Förstelärare
Anette Höglund Andersson Förstelärare
Anna Skyllborg Lärare

 

Styrdokument för skolan

Dela: