Till innehåll på sidan

Om skolan

Eleven i centrum

Eleven ska få en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Lindeparken skall vara en särskilt bra skola att växa i.

Vi ger varje elev en bra utbildning, stöd och inspiration. Utbildningen är anpassad för eleven och alla elever har en individuell utvecklingsplan som görs upp i samråd med mentor.

Personalen på Lindeparken är engagerad och har god erfarenhet att arbeta med elever med utvecklingsstörning.

Skolan är belägen i Skärholmens centrum med gångavstånd till tunnelbanan. Närheten till natur, kultur, idrottshall och ett rikt butik- och serviceutbud berikar undervisningen och gynnar vårt inkluderingsarbete.

På skolan finns ett elevhälsoteam med skolsköterska, skolkurator, studie- och yrkesvägledare, skolläkare och specialpedagog. I vår verksamhet har vi också korttidstillsyn enligt LSS-lagen för elever under lov samt före och efter skoldagen.

På Lindeparken finns ett individuellt program och det nationella programmet Estetiska verksamheter. Alla program på gymnasiesärskolan är fyraåriga. Utbildningarna ger eleven en god grund för fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning. Vi tror på upplevelsebaserat lärande, social gemenskap och att det vi gör är så verklighetsanknutet som möjligt. Vi utvecklar det arbetsplatsförlagda lärandet och samverkar med möjliga arbetsplatser.

Läs mer om våra utbildningar

Dela: