Lindeparken på gymnasiesärskolemässan

Vi vill välkomna alla till Öppet hus på Lindeparken, torsdagen 5 december, kl 10-15. Inbjudan och mer info läggs på hemsidan och skolans Facebook inom kort.

Dela: