Goda exempel-mässan - Lindeparken är där

Goda exempel-mässan är stadens forum för erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande och riktar sig till både chefer och medarbetare som vill lära nytt, inspireras eller bolla idéer med kollegor. Mässan är öppen för alla anställda inom Stockholms stad, stadens entreprenörer och fristående verksamheter.

Läs mer på Stadens hemsida (Hela programmet finns där)

Dela: