Kolla kultur 7 och 8 september

Där kommer alla som är intresserade av att arbeta med estetiskt lärande i skola och förskola att bjudas på ett fullspäckat program av inspirerande föreläsningar, titta på exempel på scenkonstföreställningar som erbjuds stadens barn- och unga samt delta i spännande workshops.

Den 7 september är programmet främst anpassat för alla som arbetar inom förskolan och de lägre årskurserna. Den 8 september passar programmet bäst för alla som arbetar med de äldre eleverna i grundskola och gymnasium.

Dagarna är kostnadsfria, det kommer bjudas på lättare förtäring men anmälan krävs.

Anmälan görs på http://www.pedagogstockholm.se/kulan/kolla-kultur---kulturutbudsdagar/

Dela: