Lilla fritids

På fritids kan du vara på rasterna, efter skoldagens slut och på loven. Där äter vi mellanmål tillsammans.

Du kan även:

● Lyssna på musik
● Läsa tidningar
● Använda datorer med bl.a Internet
● Spela spel
● Rita
● Vi lånar gympasalen
● Vi lånar Musiksalen
● Vi gör utflykter
 

På loven hittar vi på saker som:

● Bio
● Bowling
● Går på restaurang
● Museum
● Och annat skoj som eleverna har önskat.

Dela: