Kultur

Kulturen ger oss och våra elever tillgång till många språk.
Kulturen ger oss skönhet, ro och harmoni men öppnar också nya världar, visar nya sätt att tänka, inspirerar, roar och oroar.
Lindeparkens gymnasiesärskola har sedan länge haft en kulturell och hantverklig profil.
Vi vill nu göra det arbete vi redan gör synligt, samt öka våra ambitioner.

Mål för Lindeparkens kulturarbete

Att Lindeparkens gymnasiesärskola
• stärker skolans kulturprofil
• gör kulturen synlig på skolan
• använder kultur och estetik som en integrerad del av lärandet

Att elever på Lindeparken ges tillfälle att:
• själva uppleva och delta i skapandets tillfredställelse
• själva kunna använda kulturen som sitt eget uttrycksmedel
• få uppleva den kultur som samhället omkring oss och Lindeparken har att erbjuda
• vara aktiva i val av kulturupplevelser och eget skapande

Att personal på Lindeparken ges tillfälle att
utveckla sin förståelse för kulturens roll i lärprocessen och utvecklandet av elevens självbild genom att
• själva uppleva och delta i skapandets tillfredställelse
• själva kunna använda kulturen som ett eget uttrycksmedel
• få uppleva den kultur som samhället omkring oss och Lindeparken har att erbjuda

Genomförande:

Vi erbjuder våra elever
• minst tre kulturupplevelser per läsår utanför skolan
• minst tre kulturupplevelser per läsår på skolan
• kulturdag/ar på skolan varje läsår
• kulturella uttrycksmedel som en integrerad del av lärandet

Vi erbjuder vår personal
• minst två kulturupplevelser per läsår utanför skolan
• minst en kulturkväll eller work shop per läsår på skolan

HA KUL HA KULTUR!

Dela: