Kort om nya gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolans uppdrag är att:

  • skapa en god grund för framtida yrkesverksamhet, fortsatta studier, personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.
  • främja social gemenskap, utveckla elevernas förmåga och se till att de får fördjupa och tillämpa sina kunskaper utifrån deras förutsättningar och intressen.

Individuella programmet

Det individuella programmet är för elever som inte kan följa utbildningen på nationella program. Utbildningen anpassas efter elevens förutsättningar och intressen.

Eleverna kan läsa följande 6 ämnesområden;

  •  Estetisk verksamhet
  •  Idrott & hälsa
  •  Natur & miljö
  •  Individ & samhälle
  •  Språk & kommunikation
  •  Hem- & konsumentkunskap

Varje ämnesområde har en ämnesområdesplan. Även här talar det centrala innehållet om VAD som ska behandlas i undervisningen.

Det finns inga programmål och det sätts inte heller några betyg.

Dela: