Till innehåll på sidan

Individuella program

Utbildningen på ett individuellt program stärker din självkänsla och din tro på vad du klarar av.

Du får arbeta utifrån dina förutsättningar och tidigare erfarenheter. Målsättningen är att du får en bra grund för ett självständigt och meningsfullt liv. Individuellt program erbjuds dig som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program.

Vi arbetar inom sex olika ämnesområden. En vecka kan till exempel innehålla bild och form, dataundervisning, matlagning med inköp samt studiebesök.

I de individuella programmen ingår ämnesområdena:

  • l Estetisk verksamhet – vi arbetar med bild och form och musik.
  • l Hem- och konsumentkunskap – vi lagar mat, bakar och gör inköp.
  • l Idrott och hälsa – vi är både i idrottshall och mycket utomhus.
  • l Natur och miljö – vi följer årstiderna och vad som händer i naturen.
  • l Individ och samhälle – vi studerar för att förstå oss själva och samhället.
  • l Språk och kommunikation – vi arbetar med bland annat dator.

Det finns två kravnivåer, en nivå för grundläggande kunskaper och en för fördjupade kunskaper. Kravnivåerna utgår från målen och visar elevens kunskaper i förhållande till dem. Nivåerna ger läraren möjlighet att ge varje elev de utmaningar han eller hon behöver. De ger också möjlighet att följa upp elevens kunskapsutveckling. Betyg ges inte på ämnesområden.

Programblad Estetiska uttrycksformer - IAE
För dig med autismspektrumtillstånd

Programblad Estetiska verksamheter - IAEV

Programblad Hantverk och natur - IAHN
Med fokus på Estetisk verksamhet, Natur och miljö samt Hem- och konsumentkunskap

Programblad Musik och drama - IAM
Med fokus på Musik och Drama

Programblad Samhälle och kommunikation - IAS
Med fokus på Individ och samhälle och Språk och kommunikation

Dela: