Till innehåll på sidan

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs av vårdnadshavare/myndig elev till skolexpeditionens automatiska telefonsvarare på telefon 08-508 46 740 före kl. 8:00.

Uppge gärna antal dagar eleven beräknas vara hemma redan vid första samtalet så behöver du inte ringa varje dag. Om du inte kan uppskatta hur länge eleven kommer att vara hemma, ska du ringa skolan varje dag före kl. 8:00.

Frånvaroanmälan kan även göras via hemsidan eller Skolplattformen

Här finns en beskrivning kring hur du som vårdnadshavare eller elev kan anmäla frånvaro: >> elever_vardnadshavare_narvaro_fanvaro.pdf

Vid planerad ledighet ska det lämnas in en ledighetsansökan. Du skriver ut den själv här och lämnar eller skickar in den till mentor.
>> Blankett för ledighetsansökan

Du som har skolskjuts ska ringa till Samtrans och avboka/boka på resan/resorna.

Dela: