Till innehåll på sidan

Försäkringar

Skolans försäkringar för elever sköts av S.t Erik försäkringar. Läs mer om försäkringarna på S:t Erik försäkrings hemsida.

 

Reseförsäkring för elever och andra omsorgstagare

Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för skolelever på resa inom hela världen, den omfattar även övriga kategorier som täcks av olycksfallsförsäkringen för elever m.fl.

Olycksfallsförsäkring för elever m.fl.

Vem försäkringen gäller för
Barn- och ungdom upp till 24 år i verksamhet som Stockholms stad är ansvarig för, med flera enligt förteckning i Försäkringsbeskedet.

 

Dela:
Kategorier: