Till innehåll på sidan

Elevstöd

Elever i behov av särskilt stöd

Att ge elever i behov av särskilt stöd för att nå utbildningsmålen är centralt i skollagstiftningen.

Lindeparken arbetar utifrån Utbildningsförvaltningens ”Riktlinjer och Strategier” för elever i behov av särskilt stöd.

Vi har en tydlig arbetsprocess för att upptäcka, utreda och åtgärda stödbehov.

Samarbete med elevernas förälder/vårdnadshavare är av central betydelse. Forskning visar att bra samverkan mellan hem och skola ger eleverna större förutsättningar och lyckas med utbildningsmålen.

Dela:
Kategorier: