Till innehåll på sidan

Elevråd

Att vara med i elevrådet ska vara både roligt och givande, ett demokratiskt inflytande för elever på skola.

I elevrådet arbetar vi bland annat med att göra skola bättre genom att
• Ge förslag till trevliga aktiviteter på skolan
• Samarbeta med skyddsombuden om skolans miljö och skyddsfrågor

Därför behöver vi dig!

Att engagera sig i skolan gör att man tar mer ansvar, både för sig själv och andra. Om vi hjälper varandra att trivas i skolan, så kan vi göra vår skola till den bästa. På köpet får vi en bärttre skolmiljö att vistas i.
i början av terminen väljs elevrådsrepresentanter från varje klass som ska bilda årets elevråd.

Dela: