Till innehåll på sidan

För elever

På Lindeparken vill vi att alla elever ska känna sig välkomna och trygga. Vi vill ge alla en bra utbildning för arbete och studier i framtiden.

Vi vill också ge inspiration och stöd så att du når dina studiemål och får ett bra vuxenliv. Vi vill att du på olika sätt skall få möjlighet att delta i skolans verksamhet. Därför har vi bland annat ett aktivt elevråd, miljöråd och en kamratstödjargrupp. 

 

Dela:
Kategorier:

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

Du som läser på gymnasiesärskolans nationella program genomför delar av din utbildning på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag du är frånvarande.

Text: Blanketter för elever

Blanketter kring elever

Här finns många blanketter och beskrivningar som används för elever i vår verksamhet.