Till innehåll på sidan

Bra länkar

http://www.stockholm.se/fritidforalla
Länkar om fritid för elever i staden.

http://www.fritidsnatet.se/
Syftet med denna webbtjänst är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att hitta tillgängliga och meningsfulla fritidsaktiviteter och utbildningar.

http://www.handikappupplysningen.se/gn/opencms/web/HU
Handikappupplysningen är en informationstjänst i Stockholms län. Vi ger information i frågor om funktionshinder. Du kan ringa eller skicka dina frågor till oss.

http://habilitering.se/forum-funktionshinder
Forum Funktionshinder är Habilitering & Hälsas informationscenter med bibliotek, frågetjänst och en kursverksamhet.

 

Dela: