APL - Arbetsplatsförlagt lärande

Du som läser på gymnasiesärskolans nationella program genomför delar av din utbildning på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Du genomför minst 22 veckor APL och varje vecka motsvarar 25 timmar garanterad undervisningstid.
Lindeparkens APL-ansvarig strävar alltid efter att kunna erbjuda dig en APL-plats som matchar din utbildning, intressen och önskemål. Dessutom ska denna arbetsplats kunna tillgodose dina behov och erbjuda dig det stöd du behöver för att lyckas.
Dina lärare planerar tillsammans med APL-ansvarig och din APL-handledare ditt lärande på arbetsplatsen så att målen i dina ämnen speglas och lägger upp en plan för dig. Ämnesplanerna styr alltså innehållet i APL. APL-handledaren hjälper dig att bygga upp yrkeskunskaper och en yrkesidentitet. Han eller hon ska även stimulera dina förmågor så att du utvecklas och blir duktig inom yrket.

Delar av din utbildning gör du på en arbetsplats  - APL
Under dina 4 år är du på APL i minst 22 veckor.
Det program du går och ämnesplanerna styr valet av APL.
På din APL-plats har du en handledare som hjälper dig.

Vill du veta mer?
Kontakta Studie- och yrkesvägledare Marlin Issa, marlin.gorgis.issa@edu.stockholm.se, 076-825 22 45.

 

Dela:
Kategorier: