Organisation

Rektor för Lindeparkens gymnasiesärskola är Ann-Sofie Rosenqvist.

Lindeparkens ledningsgrupp:

Peter Green tf Rektor
Kristina Axelsson Gruppchef administration
Marlene Byström Gruppchef elevassistenter
Lena Dennerlöv Björnstad Gruppchef KTT

 

Pedagogisk ledningsgrupp

Agneta Viklund Arbetslagsledare
Anna Skyllborg Arbetslagsledare
Ann-Sofie Rosenqvist Rektor
Joakim Blomgren Arbetslagsledare
Tuija Rämö Arbetslagsledare och övergripande Specialpedagog
Linda Hammarström Förstelärare
Lisbeth Nordin Förstelärare
Josefina Ström Förstelärare
Anette Höglund Andersson Förstelärare

 

Dela: