Organisation

Lindeparkens ledningsgrupp:

Peter Green tf Rektor
Kristina Axelsson Gruppchef administration
Marlene Byström Gruppchef elevassistenter
Lena Dennerlöv Björnstad Gruppchef KTT

 

Pedagogisk ledningsgrupp

Agneta Viklund Arbetslagsledare
Karin Techel Arbetslagsledare
Joakim Blomgren Arbetslagsledare
Tuija Rämö Arbetslagsledare och övergripande Specialpedagog
Linda Hammarström Förstelärare
Lisbeth Nordin Förstelärare
Josefina Ström Förstelärare
Anette Höglund Andersson Förstelärare
Anna Skyllborg Lärare

 

Dela: