Miljö

Lindeparkens Gymnasiesärskola är miljödiplomerad enligt stiftelsen Håll Sverige Rents Grön Flagg- mål. Skolans elever och personal arbetar aktivt för en bättre miljö! Tidigare år har vi diplomerats för tema Livsstil & hälsa, Kretslopp och Konsumtion.  Under 2013 fortsätter vi arbetet med nya temat Klimat & energi. 

Arbetssättet i Grön Flagg stämmer mycket väl överens med vad Skolverket skriver om lärande för hållbar utveckling:
”[…]Det innebär: demokratiska arbetssätt, kritiska förhållningssätt, ämnesövergripande samarbeten och en mångfald av pedagogiska metoder.”
Skolverket

Miljörådet/Grön Flagg på Lindeparken hjälper bönder i Afrika!

Lindeparken har bidragit till att plantera 45 träd runt Victoriasjön i ett projekt tillsammans med  Vi-skogen där man bygger upp småskaliga jordbruk för att få bättre levnadsförhållanden för människor och djur i trakten.

Lindeparken har också hjälpt till att ”lägga tak” på en förskola i Yalambojoch i Guatemala. Pengarna har vi fått in från försäljning på öppet hus och ”loppis” som skolan anordnat.
 

Dela:
Kategorier: