Kort om nya gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolans uppdrag är att:

 • skapa en god grund för framtida yrkesverksamhet, fortsatta studier, personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.
 • främja social gemenskap, utveckla elevernas förmåga och se till att de får fördjupa och tillämpa sina kunskaper utifrån deras förutsättningar och intressen.

Nationella program

Lindeparken erbjuder följande nationella program:

 • Hantverk & Produktion (HP)
 • Samhälle, Natur & Språk (SN)
 • Hälsa, Vård & Omsorg (HO)
 • Estetiska verksamheter (EV) - Nytt program!

Dessa har programmål och en tydlig programstruktur med poängsatta kurser. Eleverna läser sammanlagt 2500 poäng fördelat på:

 •  Gymnasiesärskolegemensamma ämnen
 •  Programgemensamma ämnen
 •  Programfördjupning
 •  APL – Arbetsplatsförlagt lärande
 •  Gymnasiesärskolearbete

Alla ämnen har en ämnesplan. Ämnesplanens centrala innehåll talar om VAD kursen ska innehålla. Betyg – E-A, sätts efter avslutad kurs.

Individuella programmet

Det individuella programmet är för elever som inte kan följa utbildningen på nationella program. Utbildningen anpassas efter elevens förutsättningar och intressen.

Eleverna kan läsa följande 6 ämnesområden;

 •  Estetisk verksamhet
 •  Idrott & hälsa
 •  Natur & miljö
 •  Individ & samhälle
 •  Språk & kommunikation
 •  Hem- & konsumentkunskap

Varje ämnesområde har en ämnesområdesplan. Även här talar det centrala innehållet om VAD som ska behandlas i undervisningen.

Det finns inga programmål och det sätts inte heller några betyg.

Dela:
Kategorier: